Aktivnosti

Aktivnosti koje su dosada sprovedene u okviru projekta

Seminari za osoblje partnera na projektu

Predavanja za studente

  • Predavanje Osnove bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji - prof. Matija Sokola i drugi
  • Predavanja u januaru 2011. godine i u januaru 2012. godine (u neparnim semestrima)
  • Predavanja u maju 2011. godine i u maju 2012 godine(u parnim semestrima)

Akreditovanje specijalističkih strukovnih studija

Studijski program Bezbednost i zdravlje na radu

U sklopu ukupne akreditacije studijskih programa Visoke poslovno tehničke škole, uspešno je akreditovan studijski program Bezbednost i zdravlje na radu kao direktna posledica aktivnost na Tempus projektu 158781. U školskoj godini 2011/12 upisana je prva generacija studenata na novi studijski program.

Studijski program bezbednost i zdravlje na radu

Dokument o akreditaciji

Testiranja studenata u okviru projekta

U okviru Tempus projekta 157871 izvršeno je testiranje studenata iz oblasti BZR (Bezbednost i zdravlje na radu) Prvo testiranje bilo je u maju i decembru 2010 godine, (u maju obuhvaćeni studenti svih studijskih programa i sve tri godine osnovnih studija, u decembru su testirani samo studenti prve godine studija). Drugo testiranje je bilo krajem oktobra 2011. godine i krajem maja 2012 godine (obuhvaćeni svi studijski programi i sve tri godine osnovnih studija), kada su studenti postepeno imali po neko predavanje iz BZR i dobijali knjige sa radovima iz oblasti BZR.

Pogledaj fotografije

Podela kniiga studentima

Tekst je u pripremi

Pogledaj fotografije

Informator

Predavanja iz tema BZR u preduzećima saradnicima na projektu

U periodu decembar – maj održana su predavanja u sledećim preduzećima:

Saznaj više

Spisak partnera

Realizovane publikacije u okviru Tempus projekta

Praktikum - Opšti deo, Modul 1

Sveukupni cilj Praktikuma je da pruži osnovna, kao i da proširi i produbi postojeća znanja studenata iz oblasti BZR. Ova publikacija, označena kao knjiga 1, modul 1.0, bavi se zakonskom regulativom i opštim aspektima BZR i primenjena je u grupi opšte obrazovnih predmeta (uslovno govoreći), odnosno u okviru predmeta koji su zajednički na svim ili na većini studijskih programa i koji se slušaju na redovnim studijama Visoke poslovno tehničke škole iz Užica.

Sadržaj

Naslovna strana knjige

Praktikum (Primenjeni deo) Modul 2

Sveukupni cilj ovog Praktikuma je da konsoliduje, proširi i produbi postojeća znanja studenata iz oblasti BZR. Ova publikacija, označena kao knjiga 2, modul 2, sadrži predavanja iz izabranih nastavnih predmeta na ciljane teme, uslovno govoreći stručne i praktično primenljive. Data predavanja se bave specifičnim aspektima BZR u određenim industrijskim granama i u nekim proizvodno-tehnološkim procesima, i biće održana u okviru pojedinih pred- meta na većini studijskih programa VPTŠ (građevinski, zaštita životne sredine, proizvodno mašinstvo i menadžment)

Sadržaj

Naslovna strana knjige

Praktikum (Primenjeni deo) Modul 3

Sveukupni cilj ovog Praktikuma je da konsoliduje, proširi i produbi postojeća znanja studenata iz oblasti BZR. Ova publikacija, označena kao knjiga 3, modul 3, sadrži predavanja iz izabranih nastavnih predmeta na ciljane teme, uslovno govoreći stručne i praktično primenljive. Data predavanja se bave specifičnim aspektima BZR u određenim industrijskim granama i u nekim proizvodno-tehnološkim procesima, i biće održana u okviru pojedinih pred- meta na većini studijskih programa VPTŠ (građevinski, zaštita životne sredine, proizvodno mašinstvo i menadžment)

Sadržaj

Naslovna strana knjige

Praktikum (Opšti deo) Modul 4

Sveukupni cilj ovog Praktikuma je da konsoliduje, proširi i produbi postojeća znanja studenata iz oblasti BZR. Ova publikacija, označena kao knjiga 3, modul 3, sadrži predavanja iz izabranih nastavnih predmeta na ciljane teme, uslovno govoreći stručne i praktično primenljive. Data predavanja se bave specifičnim aspektima BZR u određenim industrijskim granama i u nekim proizvodno-tehnološkim procesima, i biće održana u okviru pojedinih pred- meta na većini studijskih programa VPTŠ (građevinski, zaštita životne sredine, proizvodno mašinstvo i menadžment)

Sadržaj

Naslovna strana knjige

Praktikum (Opšti deo) Modul 5

Sveukupni cilj ovog Praktikuma je da konsoliduje, proširi i produbi postojeća znanja studenata iz oblasti BZR. Ova publikacija, označena kao knjiga 3, modul 3, sadrži predavanja iz izabranih nastavnih predmeta na ciljane teme, uslovno govoreći stručne i praktično primenljive. Data predavanja se bave specifičnim aspektima BZR u određenim industrijskim granama i u nekim proizvodno-tehnološkim procesima, i biće održana u okviru pojedinih pred- meta na većini studijskih programa VPTŠ (građevinski, zaštita životne sredine, proizvodno mašinstvo i menadžment)

Sadržaj

Naslovna strana knjige

Praktikum (Opšti deo) Modul 6

Sveukupni cilj ovog Praktikuma je da konsoliduje, proširi i produbi postojeća znanja studenata iz oblasti BZR. Ova publikacija, označena kao knjiga 3, modul 3, sadrži predavanja iz izabranih nastavnih predmeta na ciljane teme, uslovno govoreći stručne i praktično primenljive. Data predavanja se bave specifičnim aspektima BZR u određenim industrijskim granama i u nekim proizvodno-tehnološkim procesima, i biće održana u okviru pojedinih pred- meta na većini studijskih programa VPTŠ (građevinski, zaštita životne sredine, proizvodno mašinstvo i menadžment)

Sadržaj

Naslovna strana knjige

Zbornik radova SED 2011 - Modul 7

Ova publikacija, označena kao knjiga 7, sadrži pisane radove koji su na engleskom jeziku objavljeni u zborniku radova (CD-izdanje), četvrte (IV) Međunarodne konferencije " Nauka i obrazovanje u funkciji održivog razvoja". Radovi su izloženi na Tribini Bezbednost i zdravlje na radu, odnosno istovremeno u okviru konferencije i njene sekcije za "Bezbednost i zdravnje na radu". Konferencija je (kao tradicijonalna naučna manifestacija) održana 7-8. oktobra 2011. godine u Užicu u organizaciji Visoke poslovno tehničke škole iz Užica.

Naslovna strana knjige

Zbornik radova SED 2012 - Modul 8

Ova publikacija, označena kao knjiga 8, sadrži pisane radove koji su na engleskom jeziku objavljeni u zborniku radova (CD-izdanje), pete (V) Međunarodne konferencije " Nauka i obrazovanje u funkciji održivog razvoja". Radovi su izloženi na II. Tribini Bezbednost i zdravlje na radu, odnosno istovremeno u okviru konferencije i njene sekcije za "Bezbednost i zdravnje na radu". Konferencija je (kao tradicijonalna naučna manifestacija) održana 4-5 oktobra 2012. godine u Užicu u organizaciji Visoke poslovno tehničke škole iz Užica.

Naslovna strana knjige

Praktikum za pripremu studenata za stručnu praksu - Modul 9

Opšti cilj ove publikacije je promocija sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, kao i unapređenje i očuvanje zdravlja radno aktivnog stanovništva, a sve ovo u cilju sprečavanja povreda na radu i nastanka profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom. Sadržaj knjige namenjen je pre svega studentima osnovnih i specijalističkih strukovnih studija Visoke poslovno tehničke škole iz Užica, kao pripremna literatura za odlasak na praksu u preduzeća i druge organizacije.

Naslovna strana knjige

Knjiga apstrakata - modul 10

Knjiga apstrakata treba da pruži osnovne informacije o pblikovanim radovima iz BZR, koji su pisani i objavljeni u 6 knjiga-praktikuma, 2 zbornika i dve knjige: «Rizici i metode procene rizika» i Osnovna zakonska regulativa-praktikum za pripremu studenata za obavljanje stručne prakse. Cilj je da se čitaocima omogući lakši i brži pristup sadržaju pisanih radova nastalih tokom realizacije Tempus projekta. Drugi cilj je da posluži kao izveštajni dokument za prikaz realizovanih aktivnosti i pravdanje učinjenih troškova kod finnsijera projekta.

Naslovna strana knjige

Laboratorijske vežbe sa studentima škole na novoj opremi dobijenoj u okviru projekta

Na dobijenoj opremi u okviru projekta, tokom letnjeg semestra školske 2011/12 godine, započeto je izvođenje laboratorijskih vežbi na osnovnim i specijalističkim studijama. Vežbe se održavaju u novoformiranoj Laboratoriji za bezbednost i zdravlje na radu (sala 313) i izvode se po planu i programu za odgovarajući studijski program i nastavni predmet.


Nabavljena oprema u okviru projekta Tempus 158781

Sekcija za Bezbednosti i zdravlje na radu na SED 2011

U okviru Naučne konferencije SED 2011 koja se svakog oktobra tradicionalno održava u Visokoj poslovno tehničkoj školi organizovana je sekcija za radove iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu. Listu objavljenih radova sekcije na konferenciji SED 2011 možete pogledati ovde

Tribina iz Bezbednosti i zdravlja na radu u Užicu

Na Tribini koja je održana na Visokoj poslovno-tehničkoj školi u Užicu od 20. do 22. juna 2012. godine gde su bili prisutni svi partneri iz zemlje, prvog dana je održano predavanje o Diseminaciji i predstavljeni su web sajtovi projekta Tempus 158781 partnera u zemlji.

Drugog dana je održao predavanje Aleksandra Steminć iz preduzeća Mikro Princ o karakteristikama termovizijske kamere i o oblastima primene (link), i predavanje Miroslava Radojevića iz preduzeća RMS doo o radu sa fonometrom.

Trećeg dana je dr Branko Babić iz VTŠ Novi Sad održao predavanje o prvoj pomoći link, rad tribine je nastavljen po sekcijama do 14.30

Treća tribina iz oblasti bezbednosti i zdravlja održana u Nišu

Od 28. februara do 01. marta 2013. godine u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu, održana je treća diseminaciona tribina.