PREDAVANJA IZ TEMA BZR U PREDUZEĆIMA

U periodu decembar 2011. – maj 2012. održana su predavanja u sledećim preduzećima:

Preduzeća, saradnici na projektu su zainteresovana za:

 • Unapređenje formalnog obrazovanja i obuke zaposlenih i buduće radne snage po pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu.

Preliminarne aktivnosti:

 • Razvojni rad na projektu je predviđen da se radi timski: predstavnici preduzeća i predstavnici škole
 • Saradnja u prvoj fazi rada odvija se sa licima zaduženim za Bezbednost i zdravlje na radu
 • Ta lica su imenovana od strane rukovodstva i sa njima su održana do sada 4 sastanka i učestvovali su na 2 tribine
 • Sačinjeni su planovi rada
 • Izvršena su anketiranja o stanju BZNR u svih 19 preduzeća saradnika
 • Izvršena su snimanja postojećih stanja kod tih preduzeća
 • Za ta preduzeća se pripremaju analize posle koje će se dati pregled stanja obuke u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Ddefinisani su BZR potrebno znanje, veštine i kompetencije potrebne za različite industrije
 • U toku su dogovori sa rukovodstvima preduzeća i Licima za BZR radi pripreme seta trening kurseva za buduće BZNR trenere
 • Potom sledi obuka i mentorisanje za buduće trenere
 • Posle uvodnih predavanja slede kurseve za obuku radnicima industrijiskih partnera kao i u drugim preduzećima
 • Stalno se unapređuje postojeće i uspostavljaju nova partnerstva sa preduzećima iz Zlatiborskog okruga
 • Neprestano u svim aktivnostima prisutna je kontrola kvaliteta i monitoring

Uvodna predavanja su održana po temama:

 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Podzakonska akta, Pravilnici i Uredbe, koji su aktuelni u okviru delatnosti koje preduzeće obavlja

Za sada je ova predavanja je izlagalo 5 nastavnika iz škole:

 • prof. dr Stjepan Panić
 • prof. dr Radmila Drobnjak
 • prof. dr Ljiljana Trumbulović Bujić
 • prof. dr Dragoljub Drndarević
 • mr Jelan Markićević viši predavač

Predavanjima su prisustovali rukovdeći radnici iz preduzeća saradnika na projektu. Uvodna predavanja je slušalo ukupno 68 rukovodeća radnika u 8 preduzeća. Uvodna predavanja će biti održana u svim preduzećima saradnicima do kraja juna meseca (još u 12 preduća). Ima intersovanja za ova predavanja u još 78 preduzeća.

U pripremi je drugi krugg predavanja u preduzećima

Tokom juna meseca počeće se sa drugim krugom predavanja za preduzeća u kojim su održana uvodna predavanja.