Prezentacije


Osnove bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Uvodno predavanje

Autori:

 • Božo Nikolić
 • Matija Sokola
 • Vesna Petrović
 • Dušan Gavanski
 • Branislav Santrač
 • Neda Jocić

Svi autori su sa VTŠ Novi Sad

Bezbednost i zdravlje na radu sa mašinskim alatima i priborima

Autor: dr Dragoljub Drndarević, VPTŠ Užice

Bezbednost i zdravlje na radu u građevinarstvu u oblasti visokogradnje

Autor: Jelena Markićević, VPTŠ Užice

Fire Safety

Autor: Ljiljana Kovačević, VPTŠ Užice

Zaštita od buke na radnom mestu

Autor: dr Ljiljana Trumbulović Bujić, VPTŠ Užice

Uticaj ergonomije računara i računarskog okruženja na zdravlje ljudi

Aurori:

 • Dr Ljubica Diković, VPTŠ Užice
 • Mr Ljiljana Ružić-Dimitrijević, VTŠ Novi Sad

Bezbednost i zdravlje na radu-faktori,prava,obaveze i preventivne mere

Autor: dr Milan Martinović, VPTŠ Užice

Bezbednost i zdravlje na radu pri uzorkovanju otpada, vode i vazduha

Autor: dr Olivera Novitović, VPTŠ

Osnovne regulative BZR i bezbednost pri kretanju

Autor: Radmila Drobnjak, VPTŠ, Užice

Opasnosti i štetnosti pri procesu topljenja i livenja metala

Autor: Radmila Drobnjak, VPTŠ, Užice

Opasnosti i štetnosti u fizičkohemijskoj laboratoriji

Autor: S Aksentijević, VPTŠ Užice

Opasnosti i štetnosti pri obradi metala plastičnim deformisanjem

Autori:

 • Mr Živko Joković
 • Dr Stjepan Panić

Bezbednost u hemijskoj laboratoriji

Autor: Vesna Marjanović, VPTŠ Užice

Opasnosti od električne struje i zaštita od napona dodira

Autor: dr Vidoje Milovanović, VPTŠ Užice

Društvo rada i zdravstvena virtuelna galaksija

Autori:

Bezbednost i zdravlje na radu u primeni nanomaterijala

Autor: dr Ljiljana Trumbulović Bujić VPTŠ Užice

Bezbednst i zdravlje na radu pri rukovanju medicinskim otpadom

Autor: dr Ljiljana Trumbulović Bujić VPTŠ Užice

Rizici po zdravlje ljudi od opasnog otpada iz medicinskih ustanova

Autor: dr Ljiljana Trumbulović Bujić VPTŠ Užice

Bezbednost pri transportu opasnih materija u drumskom saobraćaju

Autor: dr Ljiljana Trumbulović Bujić VPTŠ Užice

Buka kao fizički izvor štetnosti po zdravlje

Autor: Ćetković Milivoje

Osnovne karakteristike standarda OHSAS 18001:2007

Autori:

 • Radmila Drobnjak, VPTŠ Užice
 • Dragoljub Drndarević, VPTŠ Užice

Bezbednost i zdravlje na radu u metalskoj industriji zlatiborskog okruga

Autori:

 • Milutin R. Đuričić VPTŠ Užice
 • Milan M. Đuričić FIM Kruševac

Integrisanje menadžment sistema – neophodnost tržišno orijentisanog proizvodno-poslovnog sistema

Autori:

 • Milutin R. Đuričić VPTŠ Užice
 • Milan M. Đuričić FIM Kruševac

Bezbednost na radu pri radu sa mostovskim i drugim vrstama dizalica

Autor: Milivoje Sokić VPTŠ Užice

Osnovni zahtevi za bezbedan rad kod trakastih transportera

Autori:

 • Radmila Drobnjak, VPTŠ Užice
 • Vesna Vasović, VPTŠ Užice

Bezbednost i zdravlje na radu sa računarskim sistemima upravljanja

Autor: Dragoljub Drndarević, Visoka poslovno-tehnička škola Užice

Projektovanje informacionih sistema za bezbednost i zdravlje na radu

Autor: Dragoljub Drndarević, Visoka poslovno-tehnička škola Užice

Bezbedna eksploatacija i održavanje kotlovskih postrojenja

Autori

 • Damnjan Radosavljević
 • Slaviša Trajković

Opasnosti i mere zaštite energetskih postrojenja

Autor: Damnjan Radosavljević

Bezbednost i zdravlje na radu u proizvodnim procesima obrade metala

Autori:

 • Dr Ivan Milutinović, VPTŠ Užice
 • MSc Nenad Milutinović, VPTŠ Užice