TEMPUS PROJEKAT 158781

Visoka poslovno tehnička škola iz Užica je dobila od Evropske unije (koja finansira projekat, sa još 8 partnera - učesnika) trogodišnji naučni projekat iz grupe TEMPUS projekata :

Occupation safety and health - degree curricula and lifelong learning

Projekat je registrovan pod brojem: REGISTRATION NUMBER: 158781

Menadžer projekta: prof. dr Matija Sokola

Kompletnu prezentaciju projekta možete preuzeti ovde

Osnovni podaci o Tempus projektu preuzmi ovde

Misija projekta

Celokupna misija projekta je da se razvije obrazovna i trening struktura za studente, poslodavce, BZNR stručnjake i zaposlene o pitanjima koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.

Misija projekta je da razvije okvir za obrazovanje i obuku iz predmeta bezbednost i zdravlje na radu (BZNR). Nekoliko ciljnih grupa će imati koristi od obrazovanja i obuke – studenti strukovnih škola u tehničkim disciplinama kao i srednji i niži menadžeri, stručnjaci u oblasti BZNR i zaposleni u preduzećima.

Nabavljena oprema u okviru projekta Tempus 158781

Sekcija za Bezbednosti i zdravlje na radu na SED 2011

U okviru Naučne konferencije SED 2011 koja se svakog oktobra tradicionalno održava u Visokoj poslovno tehničkoj školi organizovana je sekcija za radove iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu. Listu objavljenih radova sekcije na konferenciji SED 2011 možete pogledati ovde

Tribina iz Bezbednosti i zdravlja na radu u Užicu

Na Tribini koja je održana na Visokoj poslovno-tehničkoj školi u Užicu od 20. do 22. juna 2012. godine gde su bili prisutni svi partneri iz zemlje, prvog dana je održano predavanje o Diseminaciji i predstavljeni su web sajtovi projekta Tempus 158781 partnera u zemlji.

Drugog dana je održao predavanje Aleksandra Steminć iz preduzeća Mikro Princ o karakteristikama termovizijske kamere i o oblastima primene (link), i predavanje Miroslava Radojevića iz preduzeća RMS doo o radu sa fonometrom.
Trećeg dana je dr Branko Babić iz VTŠ Novi Sad održao predavanje o prvoj pomoći link, rad tribine je nastavljen po sekcijama do 14.30