LABORATORIJSKE VEŽBE

Laboratorijske vežbe na novoj opremi dobijenoj u okviru projekta Tempus 158781

Na dobijenoj opremi u okviru projekta, tokom letnjeg semestra školske 2011/12 godine, započeto je izvođenje laboratorijskih vežbi na osnovnim i specijalističkim studijama. Vežbe se održavaju u novoformiranoj Laboratoriji za bezbednost i zdravlje na radu (sala 313) i izvode se po planu i programu za odgovarajući studijski program i nastavni predmet.

16. jun 2012.

Održane su vežbe sa studentima smerova:

  • Proizvodno mašinstvo
  • Bezbednost i zdravlje na radu

Vežbe su održane u Laboratoriji za bezbednost i zdravlje na radu (sala 313). Vežbe sa studentima je vodio nastavnik Miroslav Filipović

17. jun 2012.

Održane su vežbe sa studentima

Vežbe su održane u Laboratoriji za bezbednost i zdravlje na radu (sala 313). Vežbe sa studentima je vodio nastavnik dr Novitović Olivera

18. jun 2012.

Održane su vežbe sa studentima smerova:

  • Bezbednost i zdravlje na radu

Vežbe su održane u Laboratoriji za bezbednost i zdravlje na radu (sala 313). Vežbe sa studentima je vodio nastavnik dr Ćetković Miloje

20. jun 2012.

Održane su vežbe sa studentima

Vežbe su održane u Laboratoriji za bezbednost i zdravlje na radu (sala 313). Vežbe sa studentima je vodio nastavnik dr Vidoje Milovanović